09:33 14/09/2014

Lần thứ 3, Ocean Group chào bán hơn 12 triệu cổ phiếu OCH

Hà Anh

OGC tiếp tục đăng ký bán 12.156.862 cổ phiếu OCH, từ ngày 17/9 đến ngày 14/10/2014

Diễn biến giá cổ phiếu OCH trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu OCH trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (mã OGC-HOSE) vừa tiếp tục đăng ký bán 12.156.862 cổ phiếu Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH-HNX).

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày ngày 17/9 đến ngày 14/10/2014 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm theo định hướng phát triển kinh doanh của Công ty. Hiện, Ocean Group đang sở hữu hơn 142 triệu cổ phiếu OCH, tương đương tỷ lệ 71,08%.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Ocean Group đăng ký bán số cổ phiếu trên của OCH. Hai lần trước đó, giao dịch không thành công do không tìm được giá bán hợp lý.

Trước đó, Tập đoàn Đại Dương đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu OCH, từ ngày 3/6 đến ngày 1/7/2014 theo phương thức giao dịch và thỏa thuận với mục đích là theo định hướng phát triển kinh doanh của công ty nhưng mới bán được tổng cộng 7,84 triệu cổ phiếu do chưa tìm được giá bán hợp lý.

Đóng cửa giao dịch ngày 12/9, giá cổ phiếu OCH đạt 25.300 đồng, nếu thoái vốn thành công OGC sẽ thu về 307,56 tỷ đồng.