10:20 06/08/2012

Lãnh đạo BIDV sang làm Tổng giám đốc VRB

Hà Anh

Ông Phạm Đức Ấn - Phó tổng giám đốc BIDV được biệt phái đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga

Ông Phạm Đức Ấn.
Ông Phạm Đức Ấn.
Hội đồng Thành viên VRB vừa bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB).

Quyết định của Hội đồng Thành viên VRB có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/8/2012. 

VRB cho biết, việc biệt phái cán bộ lãnh đạo BIDV sang công tác, trực tiếp điều hành hoạt động của VRB thể hiện sự hỗ trợ của BIDV - Ngân hàng sáng lập viên phía Việt Nam của VRB – đối với hoạt động của Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga, giúp VRB tăng cường hoạt động, phát triển.

Được biết, ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc BIDV từ tháng 6/2011.