14:55 10/07/2019

Lao động doanh nghiệp Nhà nước có thu nhập cao nhất

KIỀU LINH

Con số này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Lễ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 diễn ra chiều 10/7

1,2 triệu lao động đang ăn lương từ doanh nghiệp Nhà nước - Ảnh minh hoạ.
1,2 triệu lao động đang ăn lương từ doanh nghiệp Nhà nước - Ảnh minh hoạ.

Trích dẫn từ "Sách tráng doanh nghiệp Việt Nam 2019", Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có hơn 714.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng thời điểm năm 2017.

Ba năm qua, số doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm đều trên 100 nghìn doanh nghiệp, cao nhất từ trước tới nay. Năm 2016 có 110.100 doanh nghiệp; năm 2017 có 126.859 doanh nghiệp và năm 2018 có 131.275 doanh nghiệp.

1,2 triệu lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

Năm 2018, bình quân cả nước có 14,7 doanh nghiệp trên 1.000 dân số trong độ tuổi lao động. 

Tổng số doanh nghiệp nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh cập nhật vào thời điểm 31/12/2017 trên phạm vi cả nước là 560.417 doanh nghiệp, tăng 11% so với thời điểm 31/12/2016.

Các doanh nghiệp hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh là những doanh nghiệp trong năm tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể tạo ra hàng hoá, dịch vụ và có doanh thu hoặc phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh. Không bao gồm doanh nghiệp đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đã đăng ký nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tạm ngừng và ngừng hoạt động có thời hạn.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước (bao gồm công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH có vốn Nhà nước lớn hơn 50%, doanh nghiệp khu vực nhà nước bao gồm toàn bộ các doanh nghiệp thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thành viên cấp 1,2,3,4) có 2.486 doanh nghiệp hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, chiếm 0,4% số doanh nghiệp cả nước, giảm 6,6% so với cùng thời điểm năm 2016.

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 541.753 doanh nghiệp, chiếm 96,7% số doanh nghiệp cả nước; khu vực FDI có 16.178 doanh nghiệp, chiếm 2,9% số doanh nghiệp cả nước, tăng 15,5%.

Cũng theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại thời điểm cuối năm 2017, tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh là 14,51 triệu người, tăng 3,6% so với cùng thời điểm năm 2016.

Trong đó, số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp nhà nước là 1,2 triệu người, chiếm 8,3% lao động toàn bộ khu vực doanh nghiệp, giảm 6,5% so với năm 2016. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện thu hút nhiều lao động nhất với 8,8 triệu lao động, chiếm 60,6% tăng 2,7%; khu vực doanh nghiệp FDI thu hút 4,5 triệu lao động, chiếm 31,1% tăng 8,6%. 

Lao động doanh nghiệp nhà nước đạt thu nhập cao nhất

Trích dẫn từ Sách trắng doanh nghiệp cũng cho thấy, tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực doanh nghiệp năm 2017 đạt 876,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2016.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước tạo ra 200,9 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 22,9%, tăng 1,8% (trong đó khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tạo ra 124,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 14,2%, tăng 10,1%). 

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra 291,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 33,3%, tăng 55%; khu vực doanh nghiệp FDI tạo ra 384,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 43,8%, tăng 17,6% so với năm 2016. 

Thu nhập bình quân tháng một lao động của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt 8,3 triệu đồng, tăng 10,1% so với năm 2016.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước có mức thu nhập bình quân tháng một lao động trong năm 2017 đạt cao nhất với 11,9 triệu đồng, tăng 4,4% so với năm 2016 (trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đạt 11,4 triệu đồng, tăng 0,8% so với năm 2016).

Khu vực doanh nghiệp FDI đạt 9,0 triệu đồng, tăng 6,2%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước mặc dù có mức thu nhập của người lao động thấp nhất trong 3 loại hình doanh nghiệp năm 2017 với 7,4 triệu đồng nhưng là khu vực có tốc độ cải thiện thu nhập cho người lao động nhanh hơn, tăng 15,1% so với năm 2016.

Về chỉ số nợ, năm 2017 khu vực doanh nghiệp nhà nước có chỉ số nợ là 4,1 lần; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 2,3 lần và khu vực doanh nghiệp FDI là 1,6 lần. 

Hiệu suất sinh lợi trên tài sản (ROA) của khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 2,2%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 1,8% và khu vực doanh nghiệp FDI đạt 7%.

Chiều 10/7, lần đầu tiên Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam được biên soạn và công bố. Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018. 

Mặc dù công bố sớm song đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho VnEconomy biết, phải đến ngày 1/8/2019 mới phát hành bản in ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019".