16:54 28/09/2010

Lao động ngành công nghiệp tiếp tục tăng trong tháng 9

Vũ Quỳnh

Lượng nhân lực tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp tháng 9 dự kiến tăng 0,5% so với tháng 8

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, lĩnh vực công nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2010 đang có xu hướng phục hồi và ổn định trở lại, và tỷ lệ thuận với điều này, lượng nhân lực trong các doanh nghiệp công nghiệp có chiều hướng tăng.

Theo số liệu tổng hợp từ Vụ Kinh tế công nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), dự kiến lao động toàn ngành công nghiệp tháng 9 tăng 0,5% so với tháng 8.

Cụ thể, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ có mức tăng cao nhất với 0,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 0,7%, mặc dù khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,1%.

Nhân lực thuộc ba ngành công nghiệp cấp 1 là khai thác, chế biến và sản xuất, phân phối điện, ga, nước đang có một sự hoán đổi trong tháng 9. Nếu như tháng 8, lao động trong ngành công nghiệp chế biến tăng cao nhất với mức tăng 0,7% thì tháng 9 mức tăng cao thuộc về ngành công nghiệp khai thác với 0,9%, khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng khoảng 0,4%.

Lao động công nghiệp ở một số tỉnh, thành phố tháng 9 cũng có biến động tăng. Đặc biệt có một số tỉnh tăng cao như Bắc Ninh tăng 4,2%, Hải Dương tăng 3%, Vĩnh Phúc tăng 0,9%, Bình Dương tăng 0,8%, Hà Nội tăng 0,3%, Tp.HCM tăng 0,4%.

Tuy nhiên, cũng có một số thành phố có lượng lao động công nghiệp giảm như Đà Nẵng giảm 2,7%, Hải Phòng giảm 1,1%, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 1,9%.