13:55 11/07/2008

Lao động xuất khẩu sang Hàn được kéo dài hợp đồng

Hương Loan

Chính phủ Hàn Quốc vừa có quy định mới về việc kéo dài hợp đồng cho lao động nước ngoài vào nước này làm việc

Theo luật tuyển dụng lao động nước ngoài sửa đổi của Hàn Quốc trước đây, lao động nhập cư vào Hàn Quốc chỉ được làm việc trong vòng 3 năm.
Theo luật tuyển dụng lao động nước ngoài sửa đổi của Hàn Quốc trước đây, lao động nhập cư vào Hàn Quốc chỉ được làm việc trong vòng 3 năm.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đã có quy định mới về việc kéo dài hợp đồng cho lao động nước ngoài vào nước này làm việc.

Cụ thể, từ ngày 28/7 tới, lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, trong đó có lao động Việt Nam, sẽ có thlàm việc liên tục tại nước này trong 5 năm mà không bị bắt buộc phải xuất cảnh 1 tháng ra khỏi Hàn Quốc trước khi được phép quay trở lại để gia hạn hợp đồng.

Ông Vũ Minh Xuyên, Phó giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, theo luật tuyển dụng lao động nước ngoài sửa đổi của Hàn Quốc trước đây, lao động nhập cư vào Hàn Quốc chỉ được làm việc trong vòng 3 năm. Những lao động làm tốt sẽ được gia hạn thêm, nhưng họ phải làm thủ tục về nước 1 tháng mới được quay lại.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, ngăn chặn việc lạm dụng lao động, quy định mới còn cho phép người lao động được chuyển sang công ty khác trong các trường hợp bị chậm trả lương hoặc chủ lao động vi phạm luật lao động của Hàn Quốc.