10:19 21/04/2008

Lập Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà

H.Ngân

Công ty này được thành lập từ 3 cổ đông sáng lập trên và một số cổ đông khác với vốn điều lệ 600 tỷ đồng

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Licogi), Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Cổ phần Licogi 14 tổ chức lễ ra mắt Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà.

Công ty này được thành lập từ 3 cổ đông sáng lập trên và một số cổ đông khác với vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà sẽ thừa kế và tiếp nhận dự án Thủy điện Bắc Hà từ Tổng công ty Licogi.

Dự án này được xây dựng trên dòng sông Chảy tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Lào Cai với công suất 90MW, tổng vốn đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, dự kiến sẽ phát điện tổ máy số 1 vào quý 3/2010 và tổ máy 2 vào quý 4/2010.

Việc hoàn thành công trình Thủy điện Bắc Hà là nhiệm vụ chính của công ty trong giai đoạn 2008 -2010. Ngoài ra theo các lĩnh vực, ngành nghề được cấp phép, Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng sản xuất, đầu tư.