14:20 12/09/2007

Lập doanh nghiệp: “Một cửa liên thông” đã thông

Tuấn Hùng

Hà Nội vừa nhìn lại việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong thủ tục thành lập doanh nghiệp

Mỗi thủ tục khi giải quyết tại “một cửa liên thông” được giảm gần một nửa thời gian, từ một tháng theo thủ tục trước đây xuống còn 15 ngày cho việc thành lập mới doanh nghiệp.
Mỗi thủ tục khi giải quyết tại “một cửa liên thông” được giảm gần một nửa thời gian, từ một tháng theo thủ tục trước đây xuống còn 15 ngày cho việc thành lập mới doanh nghiệp.
Hà Nội vừa nhìn lại việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Cơ chế “một cửa liên thông” được Thành phố triển khai từ đầu năm 2007 trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thủ tục khắc dấu, cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, cấp mã số thuế cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Đây là một trong những mục tiêu của Thành phố trong cải cách các thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp được đề ra từ hồi cuối năm 2006.

Theo phương án này, tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, muốn đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp thành lập muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện,... chỉ phải đến ''một cửa'' duy nhất để có đủ thông tin tư vấn ban đầu lẫn quá trình nộp, nhận kết quả cuối cùng.

Sau khi có “lệnh”, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Cục Thuế thành phố đã cử cán bộ đến làm việc cùng một địa điểm tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận và giải quyết việc đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh dẫn đến thay đổi về con dấu, mã số thuế.

Kết quả sau 6 tháng triển khai, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Nguyễn Đình Dương, cho hay, “một cửa liên thông” bước đầu đã giúp doanh nghiệp giảm được nhiều chi phí và thời gian khi thực hiện thủ tục, và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm đến nay, bộ phận "một cửa liên thông" đã giải quyết thủ tục cho thành lập mới hơn 5.100 doanh nghiệp, (trung bình khoảng 1.000 doanh nghiệp/tháng) và hàng chục nghìn lượt hồ sơ của doanh nghiệp liên quan đến thủ tục liên thông, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98%.

Như vậy, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, mỗi thủ tục khi giải quyết tại “một cửa liên thông” được giảm gần một nửa thời gian, từ một tháng theo thủ tục trước đây xuống còn 15 ngày cho việc thành lập mới doanh nghiệp. Cùng đó, số lần đi lại được giảm từ 8 lần xuống còn 4 lần kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, và người đại diện của doanh nghiệp chỉ phải đến một địa điểm duy nhất để được hướng dẫn thủ tục.