12:56 07/06/2012

Lập hàng loạt tổng công ty phát điện thuộc EVN

Quý Hiểu

Bộ Công Thương vừa ký quyết định thành lập 3 công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện để chuẩn bị hình thành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngành nghề kinh doanh chính của các Tổng Công ty mới là sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực, đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện,…
Ngành nghề kinh doanh chính của các Tổng Công ty mới là sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực, đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện,…
Bộ Công Thương vừa ký quyết định thành lập 3 công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, 2 và 3 để chuẩn bị hình thành thị trường phát điện cạnh tranh.

Theo quy định, công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện (EVN Genco) 1, 2 và 3 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 100% vốn điều lệ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập 3 tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại văn bản số 138/TTg-ĐMDN ngày 3/2/2012.

Ngành nghề kinh doanh chính của EVN Genco được xác định là sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực, đầu tư và quản lý vốn các dự án nguồn điện, lập đầu tư xây dựng tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây lắp công trình,…

Ngoài ra, các đơn vị này cũng được tham gia kinh doanh các ngành nghề liên quan đến ngành nghề chính như xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện,…

Tổng công ty Phát điện (EVN Genco 1) hình thành trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện Uông Bí và 14 đơn vị thành viên là các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc (Thủy điện Đại Ninh, Bản Vẽ, Sông Tranh, Đồng Nai), các ban quản lý dự án nguồn điện (Ban quản lý dự án thủy điện 2, 3, 6 và Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 2, 3), công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi), dưới 50% vốn điều lệ (Nhiệt điện Quảng Ninh, Thủy điện miền Trung,…) và các dự án đầu tư nguồn điện thuộc Tổng công ty Phát điện 1.

Trong khi đó, Tổng công ty Phát điện 2 (EVN Genco 2) được lập từ việc sắp xếp lại Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ và 12 đơn vị thành viên là các đơn vị hạch toán phục thuộc, (Thủy điện Quảng Trị, Thủy điện An Khê – KaNak, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 và 4, Ban Quản lý dự án Thủy điện 7), công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% (Nhiệt điện Thủ Đức, Thủy điện Trung Sơn), trên 50% và dưới 50% vốn điều lệ và các dự án đầu tư nguồn điện.

Tương tự, Tổng công ty Phát điện 3 (EVN Genco) được thành lập từ Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ và 11 đơn vị thành viên khác.

Được biết, mới đây, để chuẩn bị cho việc vận hành thị trường điện cạnh tranh bắt đầu vào ngày 1/7/2012, Bộ Công Thương đã đồng ý cho EVN ký hợp đồng mua điện của một số nhà máy điện với giá tăng 5% so với năm 2011.