07:49 22/10/2008

LBE trả cổ tức 8% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 1/12/2008, LBE sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LBE từ tháng 6/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LBE từ tháng 6/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 5/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE-HASTC).

Theo đó, ngày 1/12/2008, LBE sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 8% - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An - 39 Hai Bà Trưng - phường 1, Thị Xã Tân An, tỉnh Long An.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán LBE vào các ngày 4/11, 5/11 và 6/11/2008.