19:44 11/01/2009

LBM được chào bán gần 4 triệu cổ phiếu

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép cho LBM được chào bán 3.928.774 cổ phiếu phổ thông

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LBM kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LBM kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Ngày 7/1/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM-HOSE) được phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, LBM được chào bán 3.928.774 cổ phiếu phổ thông, trong đó có 3.729.496 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 199.278 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, LBM phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Được biết, LBM có vốn điều lệ là  41,355,600,000 đồng, trụ sở chính đặt tại 17B, Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực như sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; thi công lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và nước sinh hoạt;...