18:01 21/09/2008

LBM sẽ phát hành hơn 4 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ

N.Anh

Bắt đầu quý 4/2008, LBM sẽ phát hành 4.364.440 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 41,35 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) đã công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu mới.

Theo đó, bắt đầu quý 4/2008, LBM sẽ phát hành 4.364.440 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 41,35 tỷ đồng đồng lên 85 tỷ đồng, trong đó, phát hành cho cổ đông hiện hữu 3.587.004 cổ phần với giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phần; phát hành cho người lao động trong công ty 199.278 cổ phần với giá phát hành là 13.000 đồng/cổ phần.

Phát hàng cho đối tác chiến lược 578.158 cổ phần với giá phát hành thấp nhất là 17.000 đồng/cổ phần nhằm thực hiện đầu tư các dự án như: Đầu tư mở rộng Nhà máy sứ Hiệp An có công suất 7.750 tấn; vốn đầu tư dự kiến gần 40 tỷ đồng...

Đồng thời, LBM chuẩn bị cho việc triển khai các dự án tiếp theo như: Di dời và nâng cấp Nhà máy cao lanh Trại Mát có vốn đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng; Đầu tư dây chuyền chế biến cao lanh vàng tại Xí nghiệp Hiệp Tiến, vốn đầu tư dự kiến 12 tỷ đồng...

Theo LBM, trong thời gian tới, công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 9%. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức kỳ 1/2008 giao Tổng giám đốc điều hành quyết định.