22:40 22/03/2010

LBM trả cổ tức 7% bằng tiền

Hà Anh

Ngày 22/4, LBM sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá - 700 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo ngày 31/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE).

Theo đó, ngày 22/4, LBM sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá - 700 đồng/cổ phiếu.
 
Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 
Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng - số 17B, Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 
Chi nhánh Trung tâm lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu LBM vào các ngày 30/3, 31/3, và 1/4/2010.