11:01 06/10/2008

LBM trả cổ tức 9% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 5/11/2008, LBM sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 9% - 900 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo, ngày 17/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã LBM).

Theo đó, ngày 5/11/2008 LBM sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 9% - 900 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng - trụ sở 17B Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán LBM vào những ngày 16, 17 & 20/10/2008.