23:56 22/01/2009

LBM trả cổ tức bằng tiền mặt và chào bán hơn 4 triệu cổ phiếu

N.Anh

Ngày 17/3, LBM sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 3%/mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LBM kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LBM kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, ngày 10/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM) để tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ngày 17/3/2009, LBM sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 3%/mệnh giá - 300 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, LBM dự kiến chào bán 3.729.496 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 100:93 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được mua 93 cổ phiếu mới).

Bên cạnh đó, công ty dự kiến chào bán 199.278 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với giá phát hành 16.000 đồng/cổ phiếu và chào bán 435.666 cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá phát hành 17.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong thời hạn 1 năm. Thời gian đăng ký và nộp tiền từ ngày 2/2/2009 đến ngày 27/3/2009.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu LBM vào các ngày 9, 10 và 11 /2/2009.