09:48 20/06/2009

LCG công bố lãi hơn 68 tỷ đồng trong 5 tháng

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Licogi 16 vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2009 - tính riêng của công ty mẹ

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LCG từ đầu tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LCG từ đầu tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Công ty Cổ phần Licogi 16 (LCG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2009 - tính riêng của công ty mẹ.

Theo đó, trong 5 tháng, doanh thu của LCG đạt 220,928 tỷ đồng - đạt  32,33% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 68,602 tỷ đồng - đạt  42,88% kế hoạch năm nay.

Theo LCG, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty ước đạt 300,928 tỷ đồng - bằng 44,03% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 82,5 tỷ đồng - bằng 51,56% kế hoạch lợi nhuận năm 2009.

Theo thông báo mới đây của LCG, ngày 26/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 4/2008 với tỷ lệ thực hiện 50%/mệnh giá, tương đương 2:1 - cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Kết thúc ngày giao dịch ngày 19/6, giá cổ phiếu LCG ở mức 87.000 đồng - tăng 168,5% so với đầu tháng 4/2009. Giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 1.183 tỷ đồng.