11:57 17/01/2009

LCG công bố lãi ước đạt hơn 150 tỷ đồng trong năm 2008

N.Anh

Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008

Lợi nhuận cả năm 2008 của LCG ước đạt 150 tỷ đồng - bằng 125% kế hoạch năm 2008.
Lợi nhuận cả năm 2008 của LCG ước đạt 150 tỷ đồng - bằng 125% kế hoạch năm 2008.
Công ty Cổ phần Licogi 16 (LCG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008.

Theo đó, sản lượng cả năm 2008 của LCG ước đạt 862 tỷ đồng, doanh thu cả năm 2008 ước đạt 438,83 tỷ đồng, bằng 104,17% kế hoạch năm 2008; lợi nhuận cả năm 2008 ước đạt 151,3 tỷ đồng - bằng 126% kế hoạch năm 2008.

Năm 2009, công ty đặt ra mục tiêu đạt 584 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 25%.

Trước đó, Công ty Cổ phần Licogi 16 thông báo, công ty đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân và Phú Hội với tổng diện tích đất dự án là 839.900m2 tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với thời gian hoạt động là 50 năm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án Khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt - thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích đất dự án 171.816 m2, trong đó đất ở là 62.290 m2; đất công trình công cộng là 50.146 m2; đất giao thông: 59.380 m2.