21:59 30/03/2010

LCG dự kiến chia cổ tức, chào bán cổ phiếu tăng vốn lên 500 tỷ đồng

Hà Anh

Hội đồng Quản trị LCG thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LCG từ tháng 3/2009 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LCG từ tháng 3/2009 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.

Cụ thể: công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2010 đạt 1.376,427 tỷ đồng, trong đó riêng Công ty Cổ phần Licogi 16 đạt 736,4 tỷ đồng, các công ty thành viên đạt 640,427 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng, chia cổ tức dự kiến ở mức 25%.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty cũng thông qua phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, trong đó chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% và chào bán thêm 12,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1 với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện ngay sau khi có nghị quyết đại hội cổ đông.

Theo LCG, tổng giá trị dự kiến thu về của đợt phát hành Công ty dùng để đầu tư vào các dự án trong năm 2010 như: dự án Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội; mua 25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà từ Tổng công ty Licogi và góp vốn vào Công ty TNHH nhiên liệu sinh học phương đông để xây nhà máy cồn nhiên liệu sinh học tại Bình Phước.

Được biết, tổng doanh thu thuần năm 2009 đạt 936,742 tỷ đồng, trong đó tính riêng của Licogi 16 là 509,979 tỷ đồng bằng 110,75% kế hoạch năm và các công ty thành viên 426,763 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt gần 209,387 tỷ đồng.