14:36 20/07/2010

LCS chia cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu

Mai Hằng

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (LCS) sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18% và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 12%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 30/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (mã LCS-HNX).

Theo đó, LCS sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18% (100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới) và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 12% (100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

Bên cạnh đó, LCS phát hành 500.000 cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 5:1 (1 cổ phiếu nhận 1 quyền mua, 5 quyền mua sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới) với giá phát hành 10.000 đồng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 13/8/2010 đến ngày 3/9/2010; thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 13/8/2010 đến ngày 9/9/2010.

Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và làm thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền đặt mua tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và làm thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền đặt mua tại Công ty Cổ phần Licogi 16.6 - tầng 4, toà nhà văn phòng công ty 34, ngõ 164 Đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.