09:28 21/10/2009

LGC trả cổ tức 7% bằng tiền

N.Anh

Ngày 30/11, LGC sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LGC từ tháng 9/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu LGC từ tháng 9/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 30/10/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 của Công ty cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE).

Theo đó, ngày 30/11/2009, LGC trả cổ tức đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 7%mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia - số 11-11A đường số 5, Cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán LGC vào các ngày 29/10, 30/10 và 2/11/2009.