23:19 14/08/2009

Lịch thanh toán cổ tức của HJS và DMC

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của HJS và DMC

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DMC từ đầu năm 2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DMC từ đầu năm 2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của HJS và DMC.

* Ngày 24/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX).

Theo đó, ngày 30/9/2009, HJS sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 11%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.100 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu - xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HJS vào các ngày 21/8, 24/8 và 25/8/2009.

* Ngày 26/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco  (mã DMC-HOSE).

Theo đó, ngày 25/9/2009, DMC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10% - 1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng.

Bên cạnh đó, DMC sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 10:3 - cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là 30/9/2009.

Thủ tục và địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco - số 66, quốc lộ 13, phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DMC vào các ngày 25/8, 26/8 và 27/8/2009.