11:41 07/12/2010

Lịch trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng của SDE và S99

Minh Nguyệt

HNX thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng của SDE và S99

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng của SDE và S99.

* 13/12/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 15/12/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà (mã SDE-HNX).

Theo đó, SDE sẽ trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 16% (100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 16 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà - Tầng 5, Trung tâm thương mại Hà Đông, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

* 14/12/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 16/12/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 (mã S99-HNX).

Theo đó, S99 sẽ trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 18% (100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới) và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện: 7% (100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở Công ty - Tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội.