17:06 06/06/2010

Lịch trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu của SGT và VPH

Hà Anh

SGT và VPH trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 10:1 và 20:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng của CSM, SGT và VPH.

* 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 16/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT-HOSE) để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, SGT sẽ phát hành 6.727.468 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - lô 46, Công viên Phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.HCM.

* 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 16/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE).

Theo đó, VPH sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (20 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới). VPH dự kiến phát hành 2.409.994 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu cũ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng - 1333/9 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM.