12:11 25/11/2009

Lịch trả cổ tức bằng tiền của DQC, DRC và MAS

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của DQC, DRC và MAS

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu DRC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu DRC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của DQC, DRC và MAS.

* Ngày 4/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2008 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE).

Theo đó, 21/12/2009, DQC trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 4%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 400 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - 125 Hàm Nghi, quận 1, Tp. HCM.

* Ngày 4/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS-UPCoM).

Theo đó, ngày 25/12/2009, MAS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DQC và MAS vào những ngày 3, 4 và 7/12/2009.

* Ngày 7/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE).

Theo đó, ngày 25/12/2009, DRC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng - số 1 Lê Văn Hiến, Đà Nẵng.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DRC vào những ngày 4, 7 và 8/12/2009.