16:30 25/11/2009

Lịch trả cổ tức bằng tiền của HHC, VHL và LGL

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của HHC, VHL và LGL

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HHC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HHC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của HHC, VHL và LGL.

* Ngày 16/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã HHC-HNX).

Theo đó, ngày 15/1/2010, HHC sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài vụ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà - 25 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HHC vào các ngày 15, 16 và 17/12/2009.

* Ngày 10/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã VHL-HNX).

Theo đó, ngày 28/12/2009, VHL sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 16% - 1 cổ phần được nhận 1.600 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long - phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VHL vào các ngày 9, 10 và 11/12/2009.

* Ngày 9/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thi Long Giang (mã LGL-HOSE).

Theo đó, ngày 25/12/2009, LGL sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 600 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thi Long Giang - trụ sở chính 173 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc chi nhánh 35/11 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu LGL vào các ngày 8, 9 và 10/12/2009.