10:55 28/08/2017

Lịch trả cổ tức bằng tiền mặt của nhiều doanh nghiệp niêm yết

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2017

Ngày 31/8 tới, Công ty Cổ phần FPT sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 1.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày 31/8 tới, Công ty Cổ phần FPT sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 1.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 8/2017.

* Ngày 28/8/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 28/8/2017, Công ty Cổ phần LICOGI 16 (mã LCG-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 28/8/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (mã SHP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 30/8/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 30/8/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI-HOSE) thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 600 đồng/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 700 đồng/cổ phiếu.

* Ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20% cổ phiếu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 31/8/2017, Tập Đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) trả cổ tức năm tài chính 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/8/2017, Công ty Cổ phần Container miền Trung (mã VSM-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).