22:06 27/06/2010

Lịch trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của DXG và VTC

N.Anh

HOSE, HNX thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu của DXG và VTC

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu của DXG và VTC.

Cụ thể, 5/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 7/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2009 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Theo đó, ngày 22/7, DXG sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 35% (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).

Đồng thời, DXG dự kiến phát hành 7,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 1:0,95.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/7 - 9/8/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 16/7 - 12/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và thanh toán tiền mua cổ phần tại phòng kế toán công ty - số 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Trong khi đó, 5/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 7/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC-HNX).

Theo đó, VTC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 100:12 (100 cổ phiếu cũ được nhận 12 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Viễn thông VTC - lầu 3, 750 Điện Biên Phủ, quận 10, Tp.HCM theo hình thức ghi sổ.