07:02 30/06/2010

Lịch trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của HBC, SSC và HTV

Hà Anh

Sàn Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của HBC, SSC và HTV

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của HBC, SSC và HTV.

* 7/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 9/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm 2009 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE).

Theo đó, ngày 5/8, HBC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) và dự kiến phát hành 1.461.954 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10:1 (10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tại trụ sở chính công ty - 235 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Tp.HCM.

* 7/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 9/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE).

Theo đó, ngày 2/8, SSC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông sẽ nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam - 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp.HCM hoặc tại chi nhánh công ty tại Hà Nội.

* 7/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 9/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bổ sung năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE).

Theo đó, ngày 27/7, HTV trả cổ tức bổ sung với tỷ lệ thực hiện 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên - Km7, đường Hà Nội, quận Thủ Đức, Tp.HCM.