01:22 07/03/2009

Lịch trả cổ tức của ACB, BHV và RCL

N.Anh

Sàn Hà Nội vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức của ACB, BHV và RCL

Ngày 3/4/2009, ACB sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 8,8%/cổ phần.
Ngày 3/4/2009, ACB sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 8,8%/cổ phần.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức của ACB, BHV và RCL.

* Ngày 19/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách để đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB-HASTC)

Theo đó, ngày 3/4/2009, ACB sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 8,8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 880 đồng.

ACB cũng thông báo ngày 18/4/2009, ngân hàng sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Nhà hát Hoà Bình, số 240-242 đường 3/2, quận 10, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu ACB vào các ngày 18/3, 19/3 và 20/3/2009.

* Ngày 19/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách để đại hội cổ đông năm 2009 và trả cổ tức đợt 2/2008 bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến (BHV-HASTC)

Cụ thể, BHV sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 11,484%/cổ phần.

Dự kiến, ngày 10/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến - xã Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

* Ngày 20/3/2009 là thời ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL-HASTC) để trả cổ tức bằng tiền.

Theo đó, ngày 15/5/2009, RCL sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Dự kiến tháng 4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu RCL vào các ngày 19/3, 20/3 và 23/3/2009.