00:02 10/03/2009

Lịch trả cổ tức của BCC, HSC và SGD

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của BCC, HSC và SGD

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SGD kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SGD kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của BCC, HSC và SGD.

* Ngày 31/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức bằng tiền năm 2008 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC-HASTC).

Theo đó, ngày 14/5/2009, BCC sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Trước đó, ngày 6/5/2009, công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Nhà khách tầng 7, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn - phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

* Ngày 31/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức quý 1/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hacinco (HSC-HASTC).

Theo đó, ngày 22/4/2009, HSC sẽ trả cổ tức quý 1/2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 600 đồng.

Công ty thông báo ngày 20/4/2009 sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Công ty Cổ phần Hacinco - số 110 phố Thái Thịnh, Hà Nội, nhằm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và tăng vốn điều lệ công ty.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BCC và HSC vào các ngày 30/3, 31/3 và 1/4/2009.

* Ngày 20/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và thanh toán cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.HCM (SGD-HASTC).

Cụ thể, ngày 20/4/2009, SGD sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 600 đồng.

Trước đó, ngày 15/4/2009, SGD sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Nhà xuất bản giáo dục tại Tp.HCM - số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SGD vào các ngày 19/3, 20/3 và 23/3/2009.