10:46 17/03/2009

Lịch trả cổ tức của DAC, QNC, YBC và HTV

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của DAC, QNC, YBC và HTV

Ngày 20/4/2009, DAC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 30%/cổ phần - Ảnh minh họa.
Ngày 20/4/2009, DAC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 30%/cổ phần - Ảnh minh họa.
Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của DAC, QNC, YBC và HTV.

* Ngày 27/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (DAC-HASTC).

Cụ thể, ngày 20/4/2009, DAC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 30%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 3.000 đồng.

DAC thông báo, dự kiến 18/4/2009, công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh - tổ 35 thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

* Ngày 27/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC-HASTC).

Theo đó, ngày 20/4/2009, QNC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ trả cổ tức 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Ngày 25/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường tầng 2, khách sạn Grand Công đoàn - đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DAC, QNC vào các ngày 26, 27, và 30/3/2009.

* Ngày 26/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2008 và thực hiện quyền mua cổ phần của công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC-HASTC).

Cụ thể, ngày 17/4/2009, YBC sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2008 với tỷ lệ trả cổ tức 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Bên cạnh đó, công ty thực hiện quyền mua cổ phần với tỷ lệ thực hiện: 2:1 - giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần.

Trung tâm Lưu ký  tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán YBC vào những ngày 25, 26 và 27/3/2009.

* Ngày 27/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HTV-HOSE) để trả cổ tức năm 2008.

Theo đó, ngày 27/5/2009, HTV sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 6%/ mệnh giá - 600 đồng/1 cổ phiếu.

Theo thông báo HTV, ngày 27/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Legend, 2A - 4A Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HTV vào những ngày 26, 27 và 30/3/2009.