10:37 29/04/2017

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 3-12/5

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2017

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VC7 trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VC7 trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 5/2017.

* Ngày 3/5/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 (mã VC7-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 3/5/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 4/5/2017, Công ty Cổ phần tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) chi cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu).

* Ngày 5/5/2017, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) tạm ứng cổ  tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ  10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 8/5/2017, Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng).

* Ngày 8/5/2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 10/5/2017, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (mã HOT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 10/5/2017, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 10/5/2017, Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (mã CLH-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 10/5/2017, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (mã PMB-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 10/5/2017, Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).

* Ngày 11/5/2017, Công ty Cổ phần tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (mã ELC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 12/5/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 12/5/2017, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).