10:58 28/10/2009

Lịch trả cổ tức của DXP, STP và PMC

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của DXP, STP và PMC

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu STP từ tháng 9/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu STP từ tháng 9/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của DXP, STP và PMC.

* Ngày 6/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức lần 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX),

Theo đó, ngày 25/11/2009, DXP trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Đoạn xá - số 15 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DXP vào các ngày 5/11, 6/11 và 9/11/2009.

* Ngày 5/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX).

Theo đó, ngày 25/11/2009, STP trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Bên cạnh đó, dự kiến từ ngày 16/11 - 30/11/2009, STP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch tăng vốn thực hiện dự án trong thời gian tới và bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần - 1 quyền.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà - phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu STP vào các ngày 4/11, 5/11 và 6/11/2009.

* Ngày 10/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 3/ 2009 của Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX).

Theo đó, ngày 24/11/2009, PMC tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2009 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 2,4%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 240 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic - 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM.   

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PMC vào các ngày 9/11, 10/11 và 11/11/2009.