17:10 10/07/2009

Lịch trả cổ tức của GMC, SVI, VTV, ONE và TS4

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báovề thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của GMC, SVI, VTV, ONE và TS4

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu GMC từ đầu tháng 5 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu GMC từ đầu tháng 5 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của GMC, SVI, VTV, ONE và TS4.

* Ngày 22/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chia cổ tức đợt 1/2009 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại may Sài Gòn (mã GMC-HOSE).

Theo đó, ngày 12/8/2009, GMC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - 600 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại may Sài Gòn - 236/7 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GMC vào các ngày 21, 22 và 23/7/2009.
 
* Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (mã SVI-HNX).

Theo đó, ngày 14/8/2009, SVI sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối vối chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà, đường số 7, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SVI vào các ngày 23, 24, 27/7/2009.

* Ngày 24/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Vật tư vận tải Xi măng (mã VTV-HNX).

Theo đó, ngày 24/08/2009, VTV trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối vối chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vật tư vận tải Xi măng từ ngày 24/8/2009 - 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VTV vào các ngày 23/7, 24/7 và 27/7/2009.

* Ngày 28/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (mã ONE-HNX).

Theo đó, ngày 28/8/2009, ONE trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Bên cạnh đó, ONE trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng chính Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 - 135 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán nói trên vào các ngày 27/7, 28/7, và 29/7/2009.

* Ngày 24/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE).

Theo đó, ngày 10/8/2009, TS4 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - 600 đồng/1 cổ phiếu.

Địa điểm nhận cổ tức: Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán thực hiện tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán thực hiện tại văn phòng công ty - số 320 Hưng Phú, phường 9, quận 8, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TS4 vào những ngày 23, 24, 27/7/2009.