09:11 11/03/2009

Lịch trả cổ tức của L43 và HLY

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của L43 và HLY

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu L43 kể từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu L43 kể từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43-HASTC) và Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY-HASTC).

* Ngày 24/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43-HASTC).

Theo đó, ngày 20/4/2009, L43 sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Trước đó, ngày 10/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Lilama 45.3 - lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2008, phương hướng sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2009 của công ty;...

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu L43 vào các ngày 23/3, 24/3 và 25/3/2009.

* Ngày 20/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY-HASTC).

Theo đó, HLY sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 3:1 - 3 cổ phiếu cũ được nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Công ty cũng thông báo, ngày 25/4/2009, HLY sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty - Km số 7, xã Cộng Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, nhằm báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009;...

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HLY vào các ngày 19/3, 20/3 và 23/3/2009.