21:40 13/12/2009

Lịch trả cổ tức của LCG, DIG và SRF

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của LCG, DIG và SRF

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu LCG từ tháng 3/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu LCG từ tháng 3/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của LCG, DIG và SRF.

* 21/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 23/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE).

Theo đó, ngày 8/1/2009, LCG sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 15% trên mệnh giá - tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại phòng tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Licogi 16 - 49B Phan Đăng Lưu  - phường 7 - quận Phú Nhuận - Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán LCG vào những ngày 22, 23 và 24/12/2009.

* 22/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 24/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, ngày 29/1/2010, DIG sẽ trả cổ tức đạt 2 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 18% trên mệnh giá - 1.800. đồng/cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 7:3 - 7 cổ phiếu cũ được nhận được 3 cổ phiếu. Ngày dự kiến giao dịch và thanh toán cổ phiếu lẻ 29/1/2010.

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - tòa nhà DIC, số 265 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* 22/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 24/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (mã SRF-HOSE).

Theo đó, ngày 22/1/2010, SRF sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá – 700 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh - 149B Trương Định, phường 9, quận 3, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DIG và SRF vào những ngày 23, 24 và 25/12/2009.