10:10 06/05/2009

Lịch trả cổ tức của LTC, GIL, SD4, BHV, HDC và HCM

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của LTC, GIL, SD4, BHV, HDC và HCM

Ngày 18/5/2009, HCM sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 3%/mệnh giá.
Ngày 18/5/2009, HCM sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 3%/mệnh giá.
Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của LTC, GIL, SD4, BHV, HDC và HCM.

* Ngày 15/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (mã LTC-HASTC).

Theo đó, ngày 29/5/2009, LTC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần - 1cổ phần được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

* Ngày 15/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE).

Theo đó, ngày 29/5/2009, GIL sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – 370 Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán LTC, GIL vào các ngày 14, 15 và 18/5/2009.

* Ngày 29/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HASTC).

Theo đó, ngày 22/6/2009, SD4 sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 - số 20, đường Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SD4 vào các ngày 28/5, 29/5 và 1/6/2009.

* Ngày 19/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 4/2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (mã BHV-HASTC).

Theo đó, ngày 3/6/2009, BHV sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 2.000 đồng.

Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến - xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm Lưu ký  tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BHV vào các ngày 18, 19 và 20/5/2009.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 20/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chia cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã HDC-HOSE).

Theo đó, ngày 10/6/2009, HDC sẽ chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện 1%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 100 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu - số 2 Trương Công Định, phường 2, thành phố Vũng Tàu.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HDC vào các ngày 19, 20 và 21/5/2009.

* Ngày 14/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM (mã HCM-HOSE).

Theo đó, ngày 18/5/2009, HCM sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 3%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 300 đồng.

Địa điểm thực hiện tại trụ sở công ty - tầng 1,2,3 cao ốc Capital Place - số 6 Thái Văn Lung, quận 1, Tp. HCM và chi nhánh công ty - số 6 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.