15:17 11/08/2009

Lịch trả cổ tức của OPC, SAP, ALT và TNA

N.Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu của OPC, SAP, ALT và TNA

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TNA từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TNA từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của OPC, SAP, ALT và TNA

* Ngày 24/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE).

Theo đó, ngày 14/9/2009, OPC trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10% /cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC -  1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, Tp.HCM từ ngày 14/9/2009 đến ngày 30/9/2009.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu OPC ngày 21/8, 24/8 và 25/8/2009.

* Ngày 24/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Tp. HCM (mã SAP-HNX).

Theo đó, ngày 14/9/2009, SAP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Tp.HCM - 240 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SAP vào các ngày 21/8, 24/8 và 25/8/2009.

* Ngày 27/8/2009  là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 3 năm 2008 bằng tiền của Công ty cổ phần Văn hoá Tân Bình (mã ALT-HNX).

Theo đó, ngày 24/9/2009, ALT sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 4%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 400 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình - lô II-3 đường số 11, đường số 8 Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu ALT vào các ngày 26/8, 27/8 và 28/8/2009.

* Ngày 19/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng và trả bổ sung cổ tức của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE).

Theo đó, TNA sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 6:1 - cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là 22/10/2009.

Đồng thời công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 2:1 - cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 14/9/2009, TNA sẽ trả bổ sung cổ tức đợt 2/2008 là 3% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 là 10% bằng tiền - 1.300 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện quyền: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục mua hoặc chuyển nhượng quyền mua và nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục mua hoặc chuyển nhượng quyền mua, nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức tại Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam - 432 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, Tp.HCM hoặc Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TNA ngày 18/8, 19/8 và 20/8/2009.