14:41 22/11/2009

Lịch trả cổ tức của S74, HLY, ITC và VPH

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và sàn Tp. HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của S74, HLY, ITC và VPH

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HLY từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HLY từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM  thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của S74, HLY, ITC và VPH.

* Ngày 2/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (mã S74-HNX).

Theo đó, ngày 22/12/2009, S74 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15% - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 - thị trấn Ít ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

* Ngày 2/12/2009 là thời hạn để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (mã HLY-HNX).

Theo đó, ngày 16/12/2009, HLY sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20% - 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I - Km số 7, xã Cộng Hòa, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu S74 và HLY vào những ngày 1, 2 và 3/12/2009.

* 26/11/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 30/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà (ITC-HOSE).

Theo đó, ngày 17/12/2009, ITC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá - tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký, nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, nhận cổ tức từ ngày 17/12/2009 tại phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà, 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm - phường Đa Kao - quận 1 - Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ITC vào những ngày 27, 30/11 và 1/12/2009.

* 27/11/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 1/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE).

Theo đó, ngày 17/12/2009, VPH sẽ trả cổ tức với tỷ lệ chi trả cổ tức 25% trên mệnh giá - tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VPH vào những ngày 30/11, 1 và 2/12/2009.