00:21 10/03/2009

Lịch trả cổ tức của SFN, VC2 và PTC

N.Anh

SFN, VC2 và PTC vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SFN kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SFN kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
SFN, VC2 và PTC vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008.

* Ngày 17/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi cổ tức lần 2 năm 2008 và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN-HOSE).

Theo đó, ngày 21/4/2009, SFN sẽ chi trả cổ tức lần 2/2008 với tỷ lệ chi trả 7%/cổ phiếu - 700 đồng/mệnh giá.

Trước đó, ngày 11/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Continental, 132 Đồng khởi, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SFN vào các ngày 16/3, 17/3 và 18/3/2009.

* Ngày 18/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền và đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VC2-HASTC).

Cụ thể, ngày 8/4/2009, VC2 sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 3%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 300 đồng.

Công ty cũng thông báo ngày 18/4/2009 sẽ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường lớn tầng 3, toà nhà Vinaconex, Khu đô thị mới Trung Hoà – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhằm thông qua báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; báo cáo của hội đồng quản trị năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009,...

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VC2 vào các ngày 17/3, 18/3 và 19/3/2009.

* Ngày 18/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu điện (PTC-HOSE) để trả cổ tức năm 2008.

Theo đó, ngày 20/4/2009, PTC sẽ chi trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 3%/ mệnh giá - 300 đồng/1 cổ phiếu.