10:54 12/03/2009

Lịch trả cổ tức của TST, CID và HUT

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của CID, TST và HUT

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CID kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CID kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của CID, TST và HUT.

* Ngày 27/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông năm 2009 và trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng (CID-HASTC).

Cụ thể, ngày 20/4/2009, CID chia cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Trước đó, ngày 18/4/2009 công y tổ chức Đại hội cổ đông năm 2008 tại Hội trường tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở Hạ tầng - Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký  tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CID vào các ngày 26/3, 27/3 và 30/3/2009.

* Ngày 24/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST-HASTC).

Theo đó, ngày 20/4/2009, TST chia cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Bên cạnh đó, công ty thông báo dự kiến tháng 4/2009 sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 nhằm thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, kế hoạch và định hướng của năm tiếp theo.

* Ngày 24/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Tasco (HUT-HASTC).

Theo đó, ngày 16/4/2009, HUT trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 12% - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Cũng theo thông báo của HUT, ngày 18/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Trung tâm Lưu ký ngừng nhận lưu ký chứng khoán TST, HUT vào các ngày 23/3, 24/3 và 25/3/2009.