00:01 24/04/2009

Lịch trả cổ tức của VNS, TMC, PET và PVG

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của VNS, TMC, PET và PVG.

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PET kể từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PET kể từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của VNS, TMC, PET và PVG.

* Ngày 6/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Ánh dương Việt Nam (VNS-HOSE).

Theo đó, ngày 28/5/2009, VNS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Ánh dương Việt Nam vào các ngày từ 28/5/2009 đến 6/6/2009 tại số 306 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

* Ngày 6/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức còn lại năm 2008 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC-HOSE)

Theo đó, ngày 25/5/2009, TMC sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 25/5/2009 tại Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Thủ Đức - 740A, quốc lộ 52, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VNS, TMC vào các ngày 5/5, 6/5 và 7/5/2009.

* Ngày 8/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2008 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET-HOSE).

Theo đó, ngày 25/5/2009, PET sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - số 12AB Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PET vào các ngày 7/5, 8/5 và 11/5/2009.

* Ngày 8/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc (PVG-HASTC).

Theo đó, ngày 28/5/2009, PVG sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 3%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 300 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc - tầng 5&6, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PVG ngày 7/5, 8/5 và 11/5/2009.