13:54 04/03/2009

Lịch trả cổ tức của VPK, HTP và CTN

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của VPK, HTP và CTN

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CTN kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CTN kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức của VPK, HTP và CTN.

* Ngày 18/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Bao vì Dầu thực vật (VPK-HOSE).

Theo đó, ngày 28/4/2009, VPK sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện  4%/mệnh giá - 400 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, VPK thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 vào ngày 18/4/2009, nhằm báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch năm 2009;.. tại  Khách sạn Thắng Lợi, nhà hàng Victory - 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

* Ngày 18/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội  cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần In sách giao khoa Hoà Phát (HTP-HASTC).

Cụ thể, ngày 16/4/2009, HTP sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 4%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 400 đồng.

HTP cũng thông báo ngày 15/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Khách sạn Thanh Bình - số 2 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng nhằm  báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và phân phối lợi nhuận năm 2008; báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009;...

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VPK, HTP vào những ngày 17/3, 18/3 và 19/3/2009.

*  Ngày 13/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình ngầm (mã CTN-HASTC).

Theo đó, ngày 27/3/2009, CTN sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10% - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CTN ngày 12/3, 13/3 và 16/3/2009.