08:43 13/12/2010

Lịch trả cổ tức, thưởng cổ phiếu của NVB, HDO và PVE

Minh Hằng

HNX thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức; thực hiện quyền mua cổ phần và thưởng cổ phiếu của NVB; HDO và PVE

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần và thưởng cổ phiếu của NVB; HDO và PVE.

* 16/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 20/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để  thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (mã NVB-HNX).

Theo đó, NVB đăng ký phát hành 148.350.000 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:8,150047 (1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, 10 quyền mua, sẽ được mua thêm 8,150047 cổ phần mới) với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Chứng khoán đặt mua là cổ phần phổ thông và loại tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của cổ đông từ ngày 24/12/2010 đến ngày 18/1/2011; Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 24/12/2010 đến ngày 21/1/2011.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông thông qua các thành viên lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông tại trụ sở của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt - 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM.

* 16/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 20/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để   phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX).

Theo đó, HDO sẽ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:6 (10 quyền mua được quyền mua 6 cổ phiếu phát hành thêm) với giá 11.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 27/12/2010 đến 20/1/2011; Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ 27/12/2010 đến 24/01/2011

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông hiện hữu đã lưu ký, các cổ đông làm thủ tục đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phiếu mới tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông hiện hữu chưa lưu ký, các cổ đông làm thủ tục đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container - số 62 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

* 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 21/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí (mã PVE-HNX).

Theo đó, ngày 25/1/2011, PVE sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 13,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng).

Đồng thời, PVE sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 100: 95 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua được mua thêm 95 cổ phiếu mới) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán đặt mua là loại chứng khoán tự do chuyển nhượng Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 29/12/2010 đến ngày 18/1/2011; Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 29/12/2010 đến ngày 20/1/2011.

Địa điểm thực hiện: Cổ đông đã lưu ký, nhận cổ tức và đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản

Cổ đông chưa lưu ký, nhận cổ tức và đăng ký mua cổ phiếu tại phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí - Lầu 4, toà nhà CT Plaza, số 60A, đường Trường Sơn, phường 3, quận Tân Bình, Tp.HCM.