14:51 18/11/2009

Lịch trả cổ tức và cổ phiếu thưởng của ALT và GGG

N.Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phân phối cổ phiếu thưởng của ALT và GGG

GGG sẽ phân phối cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - Ảnh minh họa.
GGG sẽ phân phối cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - Ảnh minh họa.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phân phối cổ phiếu thưởng của ALT và GGG.

* Ngày 26/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình (mã ALT-HNX).

Theo đó, ALT sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 100:9 - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 9 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là ngày 15/1/2010.

Dự kiến ngày 12/12/2009, ALT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc thành lập Công ty TNHH Hợp tác Phát triển Đan Việt; niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2009 và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức đợt 1 năm 2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình - lô II-3 đường số 11, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu ALT vào những ngày 25, 26 và 27/11/2009.

* Ngày 27/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã GGG-HNX).

Theo đó, GGG sẽ phân phối cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận thêm 1 cổ phần mới. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 30/12/2009.

Dự kiến ngày 10/12/2009, GGG lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ công ty (tăng vốn điều lệ) và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại văn phòng Công ty tại Hà Nội - số 539 Minh Khai, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu GGG vào những ngày 26, 27 và 30/11/2009.