13:55 17/06/2009

Lịch trả cổ tức và cổ phiếu thưởng của MCV và VPK

N.Anh

Trung tâm lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cố phiếu và cổ phiếu thưởng của MCV và VPK

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VPK từ đầu tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VPK từ đầu tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng của MCV và VPK.

* Ngày 26/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (mã MCV-HOSE).

Theo đó, MCV sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 17% vốn điều lệ - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được thưởng 17 cổ phiếu mới. Trong đó, trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Ngày dự kiến giao dịch là 3/8/2009.

Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng - tầng 8 toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán MCV ngày 25/6, 26/6 và 29/6/2009.

* Ngày 30/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã VPK-HOSE).

Theo đó, VPK sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện19:1 - cổ đông sở hữu 19 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là 29/7/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại Văn phòng công ty, lô 6-12 Khu F, Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VPK ngày 29/6, 30/6 và 1/7/2009.