21:58 14/06/2009

Lịch trả cổ tức và cổ phiếu thưởng của SGT và SFI

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của SGT và SFI

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SFI từ đầu tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SFI từ đầu tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của SGT và SFI.

* Ngày 26/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT-HOSE).

Theo đó, SGT sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3%/mệnh giá - cổ đông cứ sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp. HCM. Ngày dự kiến giao dịch là 27/7/2009.

* Ngày 26/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đại lý vận tải SAFI (mã SFI-HOSE).

Theo đó, SFI trả cổ tức đợt 2 năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 1:1 - cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Đồng thời, công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện: 1:1 - cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là 31/7/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu thưởng, cổ phiếu thưởng tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI - số 39 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, Tp.HCM.

Trung Lâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SGT và SFI vào các ngày 25/6, 26/6 và 29/6/2009.