10:37 10/06/2009

Lịch trả cổ tức và cổ phiếu thưởng của VCG, KSH và KHP

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng của VCG, KSH và KHP

Ngày 10/7/2009, VCG sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 3% /cổ phần - 1 cổ phần được nhận 300 đồng - Ảnh: Quang Liên.
Ngày 10/7/2009, VCG sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 3% /cổ phần - 1 cổ phần được nhận 300 đồng - Ảnh: Quang Liên.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng của VCG, KSH và KHP.

* Ngày 19/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng tiền của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HASTC).

Theo đó, ngày 10/7/2009, VCG sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 3% /cổ phần - 1 cổ phần được nhận 300 đồng.

 Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Ban Tài chính Kế hoạch Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Toà nhà Vinaconex, Khu đô thị Trung Hoà, Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VCG vào các ngày 18/6, 19/6 và 22/6/2009.

* Ngày 22/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của Tổng công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam (mã KSH-HOSE).

Theo đó, ngày 31/8/2009, KSH sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10% /mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam - tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu KSH vào các ngày 19/6, 22/6 và 23/6/2009.

* Ngày 22/6/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng năm 2008 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà (mã KHP-HOSE).

Theo đó, dự kiến ngày 24/7/2009, KHP sẽ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%/mệnh giá (trong đó 7.24% là cổ tức đợt 3, 12.76% là cổ phiếu thưởng) - cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 20 cổ phần mới.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông theo hình thức ghi sổ tại trụ sở Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà, số 11 Lý Thánh Tôn - Nha Trang - Khánh Hoà.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán KHP vào những ngày 19/6, 22/6 và 23/6/2009.