09:15 31/10/2009

Lịch trả cổ tức và phát hành cổ phiếu của HUT và TMS

N.Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của HUT và TMS

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TMS từ tháng 10/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu TMS từ tháng 10/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) và Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (mã TMS-HOSE).

* Ngày 11/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ngày 4/12/2009, HUT sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần  được nhận 1.000 đồng.

Bên cạnh đó, HUT sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 26/11 - 24/12/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tasco - tầng 3 toà nhà B15 Khu đô thị mới Đại Kim - phường Đại Kim - quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HUT vào các ngày 10, 11 và 12/11/2009.

* Ngày 11/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu, trả cổ tức bằng cổ phiếu, trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu của TMS.

Theo đó, ngày 5/2/2010, TMS sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới) và ngày 8/1/2010, TMS sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ trả cổ tức 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, TMS sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 100:17,81 - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 17,81 cổ phiếu phát hành thêm.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán đặt mua cổ phiếu phát hành thêm, nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đặt mua cổ phiếu phát hành thêm, nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương - 172 Hai Bà Trưng, Đa Kao, quận 1, Tp. HCM

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TMS vào các ngày 10, 11 và 12/11/2009.