15:15 28/06/2010

Lịch trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của SFC và MKV

Hà Anh

HOSE và VSD thông báo thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng của SFC và MKV

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký (VSD) vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng của SFC và MKV.

Cụ thể, 6/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 8/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1/2010 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nhiêu liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE).

Theo đó, SFC dự kiến phát hành 810.861 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (10 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức 1 cổ phiếu).

Đồng thời, SFC dự kiến phát hành 1.351.435 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 6:1. Thời gian giao dịch dự kiến là ngày 12/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn - 1A Phạm Ngọc Thạch, quận 1, Tp.HCM.

Trong khi đó, ngày 9/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 của Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (mã MKV-HNX).

Theo đó, ngày 10/8, MKV sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

Đồng thời, MKV sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 100:6 (100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch dự kiến là ngày 10/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy - 560 quốc lộ 1A, Khu 5, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.