18:10 21/06/2010

Lịch trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của TRA và KBC

N.Anh

HOSE thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của TRA và KBC

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của TRA và KBC.

Theo đó, 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 30/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE).

Dự kiến ngày 27/8, TRA sẽ phát hành thêm 2.039.579 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5:1 (5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi  mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại bộ phận quản lý cổ đông Công ty Cổ phần Traphaco - Nhà máy Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trong khi đó, 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 30/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HOSE).

Theo đó, KBC dự kiến phát hành 38.634.735 cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5:1 (5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới) và phát hành 57.952.103 cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10:3 (10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới).

Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở KBC - Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.